Transformátory sieťové


Transformátory oddeľovacie prenosné

Transformátory pre zariadenia z USA

Zalievané transformátory

Lakované Transformátory


Zdroje a sieové adaptéry

Transformátory na DIN lištu do 36VA

Transformátory na DIN lištu 50 až 400VA

Trojfázové transformátory 3UI

Transformátory s feritovým jadrom


EF jadro

ETD jadro

ER - SMD

P - hrnčekové


RM jadro

Ladiace

Toroidy

Tyčky

Samonosné cievky a magnety


Antény

Magnetické karty

Magnety

Ostatné